SEMMLER, Petr a Aleš VÉMOLA. Analýza zpomalování trolejbusů a vyhodnocení jeho účinku na stojící cestující. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2014, 25(2-3), 104-110 [cit. 2020-10-27]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195235
Uložit do Citace PRO