ČEŠKA, Milan, Vojtěch HAVLENA, Lukáš HOLÍK, Ondřej LENGÁL a Tomáš VOJNAR. Approximate Reduction of Finite Automata for High-Speed Network Intrusion Detection. In: Lecture Notes in Computer Science [online]. Springer Verlag, 2018, s. 155-175 [cit. 2021-11-27]. ISSN 0302-9743. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-319-89963-3_9
Uložit do Citace PRO