HORÁK, Michal a Tomáš ŠIKOLA. Influence of experimental conditions on localized surface plasmon resonances measurement by electron energy loss spectroscopy. Ultramicroscopy [online]. Elsevier, 2020, 216(1), 1-9 [cit. 2021-04-13]. ISSN 0304-3991. Dostupné z: doi:10.1016/j.ultramic.2020.113044
Uložit do Citace PRO