ŠČUDLA, Marek. Unknown.mp3 [online]. Brno [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195278. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér video. Vedoucí práce Jan Šrámek.

Uložit do Citace PRO