SMRČKOVÁ, Kamila. Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na obsah a složení proteinů pšeničného zrna u rané a pozdní odrůdy pšenice [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195288. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Miroslav Hrstka.
Uložit do Citace PRO