TREBULOVÁ, Kristína. Studium účinků plazmové trysky na kvasinky [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195293. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce František Krčma.
Uložit do Citace PRO