DRINKA, Jakub. Studium produkce PHA pomocí cyanobakterií [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195303. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Stanislav Obruča.

Uložit do Citace PRO