BIDMONOVÁ, Karolína. Studium geografické autenticity moravských červených vín [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195313. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jaromír Pořízka.

Uložit do Citace PRO