KOCÚROVÁ, Petra. Izolace a charakterizace aktivních látek opuncie a aloe vera a možnosti jejich aplikace [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195318. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Petra Skoumalová.

Uložit do Citace PRO