MARTINÍK, Jan. Mykotoxiny v kvašených nápojích [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195329. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Běláková,, Sylvie Běláková,, Sylvie.
Uložit do Citace PRO