KULIČ, Martin. Numerická optimalizace absorpce plazmonických struktur ve střední infračervené oblasti [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195383. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Michal Kvapil.
Uložit do Citace PRO