SEREDIUK, Vadym. Separace dynamického a statického obsahu ve videu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195384. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Rajmic.
Uložit do Citace PRO