BAŽÍKOVÁ, Mária. Bratislava a Prešpurk, profanní sacrum [online]. Brno [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195387. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Josef Kiszka.
Uložit do Citace PRO