PACOLOVÁ, Kateřina. Slovácké divadlo III [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195398. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Svatopluk Sládeček.

Uložit do Citace PRO