SKAPA, Stanislav a Martin VÉMOLA. Teorie prospektů – alternativa k teorii očekávaného užitku? Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012, VI(10), 99-104 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19540
Uložit do Citace PRO