PASTORKOVÁ, Eva. Město ve městě/ „Blok Trnitá“ [online]. Brno [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195407. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Vítězslav Nový.
Uložit do Citace PRO