SOLÁR, Michal. Město ve městě/ „Blok Trnitá“ [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195410. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Vítězslav Nový.

Uložit do Citace PRO