KRASNIKOV, Yevhenii. Sportovní centrum a renovace areálu sportovního komplexu „Start“ v Kyjevě [online]. Brno [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195428. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jiří Marek.

Uložit do Citace PRO