KUBÁNKOVÁ, Barbora. Kopřivnice - bydlení u Kopřivničky [online]. Brno [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195429. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jiří Marek.

Uložit do Citace PRO