FALATHOVÁ, Katarína. Město dvou nábřeží [online]. Brno [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195434. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jan Mléčka.

Uložit do Citace PRO