HERMANOVÁ, Ada. Eudaimonie: Šťastné město [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195435. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jan Mléčka.

Uložit do Citace PRO