LYSENKO, Mariya. Architektura zábavy [online]. Brno [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195437. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jan Mléčka.

Uložit do Citace PRO