KUPČOKOVÁ, Ivana. Horský penzion [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195438. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Petra Žalmanová.

Uložit do Citace PRO