KUBÍČKOVÁ, Karolína. Hevlín – sídlo v krajině [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195443. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jan Foretník.
Uložit do Citace PRO