PAGÁČ, Martin. Nové využití bývalých vojenských areálů v Brně [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195445. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Ivo Boháč.

Uložit do Citace PRO