KORČUŠKOVÁ, Martina. Funkcionalizace polypropylenu maleimidy [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195449. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce František Kučera.

Uložit do Citace PRO