JURKO, Michal. Smyková pevnost vlákny vyztuženého polymerního kompozitu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195450. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Vladimír Čech.

Uložit do Citace PRO