CÁBA, Vladislav. Fixace olova v alkalicky aktivovaných materiálech na bázi různých typů popílků [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195454. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jan Koplík.

Uložit do Citace PRO