DUDROVÁ, Lenka. Vstup firmy Nobilis Tilia s.r.o. na německý trh s kosmetikou [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195475. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.

Uložit do Citace PRO