VÁVRA, Radovan. Návrh rozvoje systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195486. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.

Uložit do Citace PRO