BEDŘICH, Lukáš. Návrh marketingové strategie vybrané společnosti vstupující na český trh [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195489. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO