PEROUT, Kateřina. Vytvoření plánu projektu účasti na mezinárodních veletrzích [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195494. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.

Uložit do Citace PRO