KRVAČ, Matěj. Opravy vysokopevnostních ocelí pomocí technologie studené kinetizace [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195518. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Lukáš Řehořek.
Uložit do Citace PRO