SVOBODA, Lukáš. Monitorování dynamických soustav s využitím piezoelektrických senzorů vibrací [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195533. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Filip Kšica.
Uložit do Citace PRO