ŠIMALA, Lukáš. Design interiéru autonomního rodinného automobilu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195534. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Vladimír Haltof.
Uložit do Citace PRO