VALIŠ, Ondřej. Výroba drážkového náboje [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195535. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Michaela Císařová.

Uložit do Citace PRO