VANĚRKOVÁ, Tereza. Návrh chlazení elektrických strojů pro výrobní stroje a systémy [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195536. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Rostislav Huzlík.

Uložit do Citace PRO