ZAKOV, Tomáš. Integrace materiálového a energetického využití kalů z ČOV [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195541. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jan Krišpín.

Uložit do Citace PRO