MIŠÁKOVÁ, Liliana. Měření povrchového napětí pro charakterizaci povrchů pokročilých keramických materiálů [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195544. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce David Salamon.

Uložit do Citace PRO