CASAS LUNA, Mariano. Struktura a vlastnosti kompozitů na bázi hydroxyapatitu a hořčíku, připravovaných metodou proudem asistované slinovací infiltrace [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195548. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut VUT. Vedoucí práce Ladislav Čelko.
Uložit do Citace PRO