HASOŇOVÁ, Michaela. Víceprvkové systémy biomateriálů na bázi hořčíku a zinku [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195557. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Pavel Doležal.

Uložit do Citace PRO