GLOS, Jan. Modelování a řízení toků elektrické a tepelné energie v plně elektrických automobilech [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195560. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Pavel Václavek.

Uložit do Citace PRO