NĚMCOVÁ, Andrea, Martin VÍTEK a Marie NOVÁKOVÁ. Complex study on compression of ECG signals using novel single-cycle fractal-based algorithm and SPIHT. Scientific Reports [online]. Springer Nature, 2020, 10(1), 1-15 [cit. 2021-01-26]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi:10.1038/s41598-020-72656-6
Uložit do Citace PRO