KOCMANOVÁ, Alena, Marie PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, Tomáš MELUZÍN a Stanislav ŠKAPA. Sustainable Investing Model for Decision Makers (Based On Research of Manufacturing Industry in the Czech Republic). Sustainability [online]. MDPI, 2020, 12(20), 1-28 [cit. 2022-05-27]. ISSN 2071-1050. Dostupné z: doi:10.3390/su12208342

Uložit do Citace PRO