KOUTNÝ, Martin. Analýza a konstrukční návrh uložení hasícího přístroje v osobních vozidlech [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195593. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel. Vedoucí práce Jaroslav Hrubý.
Uložit do Citace PRO