RICHTÁR, Jan. Syntéza a charakterizace nových organických materiálů pro organickou elektroniku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195600. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jozef Krajčovič.
Uložit do Citace PRO