VRBOVÁ, Pavla. Conceptual Solution of Insulating Materials Within Building Installations. In: 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2020, s. 87–94 [cit. 2021-01-26]. ISBN 978-80-214-5903-8. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2020.11
Uložit do Citace PRO