BOČKOVÁ, Monika. The Hybrid Research Method Used for (Un)Planned Bratislava Examination and Interpretation. In: 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2020, s. 33–41 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-5903-8. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2020.4
Uložit do Citace PRO