ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka. Involvement of Information Technology in the Presentation of Historical Architectural Monument. In: 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2020, s. 64–75 [cit. 2022-12-08]. ISBN 978-80-214-5903-8. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2020.8

Uložit do Citace PRO