MITEVOVÁ, Vanesa. Výběr informačního systému pro účetní firmu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195627. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO